Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Opis programu Społecznik
Program Społecznik

Program Społecznik wpłynął na uwolnienie społecznej energii na Pomorzu Zachodnim. I edycja Programu w 2017 roku przyciągnęła 1152 społeczników, z których 515 otrzymało dotacje. Rok 2018 to kolejne 1381 złożonych wniosków i 663 dofinansowane inicjatywy. Podsumowując dotychczasowe efekty „Społecznika” Samorząd Województwa zyskał pewność, że Program musi być kontynuowany w przyszłości.

Program Społecznik na lata 2019 – 2021 jest konsekwencją dotychczasowych działań w obszarze rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich na Pomorzu Zachodnim. Powstał w oparciu o doświadczenia z poprzednich edycji Programu m.in. jako wyraz wspólnego, międzysektorowego dążenia do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

Wieloletni charakter Programu tworzy długofalową perspektywę współpracy, dającą podstawę  dla wsparcia merytorycznego, stabilności finansowej i ciągłości działań realizowanych w ramach Programu, szczególnie na przełomie sezonu jesienno - zimowego i zimowo – wiosennego.

Program ponownie realizowany będzie w formule regrantingu, w podziale na dwa filary:

Pierwszy filar to kontynuacja Programu zrealizowanego w latach 2017 - 2018r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 4 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw. Zwiększona kwota mikrodotacji to nowość tegorocznej edycji Programu.

Drugi filar to kontynuacja wsparcia regionalnych inicjatyw obywatelskich z 2018 roku, w ramach którego mieszkańcy regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.
Podtrzymany został odformalizowany charakter Programu, umożliwiający sięganie po środki nie tylko podmiotom posiadającym osobowość prawną - organizacjom pozarządowym, ale również współpracującym z nimi grupom nieformalnym.
Finansowanie PROGRAMU SPOŁECZNIK
Marszałek przeznaczył z budżetu województwa w latach 2019 – 2021 kwotę  10 500 000 złotych z podziałem na:

dofinansowanie każdego roku min. 500 mikrodotacji w kwocie do 4 tys. zł
dofinansowanie każdego roku min. 100 regionalnych inicjatyw obywatelskich w kwocie do 10 tys. zł

Cele PROGRAMU SPOŁECZNIK

  •  wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
  •  uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia,
  •  wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej;
  •  „transfer” dobrych praktyk i doświadczeń do innych subregionów Programu;
  •  zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu.


Operatorem programu Społecznik jest :
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

kontakt
spolecznik@karrsa.pl

tel. 94 341 63 30

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2019 - 2021 znajdują się na:

  •  stronie internetowej Operatora - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.pl w zakładce SPOŁECZNIK
  •  stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:  www.wzp.pl  w zakładce Program SPOŁECZNIK
  •  profilu Programu Społecznik  na facebooku